Уулзалт хөтөлбөрүүд

Хөтөлбөрийн нэр: Монгол-Японы эдийн засгийн хамтын ажиллгааны түүхэн эхлэл
Тайлбар: Түүхэн үйл явдалд оролцогсдын дурсамж уулзалт
Хаана: Санхүү Эдийн Засгийн Дээд Сургууль
Эхлэх цаг: 15:00
Хүртэл: 16:00