"Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах нь" сэдэвт зөвлөгөөн

Team_Odontuya   • 2016-05-19

 

"Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах нь" сэдэвт зөвлөгөөнд өнөөдөр оролцож, Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн талаар мэдээлэл хийлээ.

Баянгол дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулдаг Улсын болон хувийн хэвшлийн эмнэлгүүдийг төлөөлж, 250 гаруй эмч, эмнэлэгийн удирдлага оролцсоноос гадна үзлэг оношлогоо хийж, эм ханган нийлүүлэх байгууллагууд хямдралтай худалдааг зохион байгуулсан нь олон нийтэд их хүрсэн арга хэмжээ боллоо.

Үзлэг оношлогоонд дугаарлан зогсох иргэдтэй Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль болон эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээний тухай хуулийн талаар санал солилцлоо.

<< БУЦАХ