Өнөөдөр манай улсад дунджаар 317 мянга орчим хүн өндөр насны тэтгэвэр авагч байдаг.

????2017 онд тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлсэн,

????2018 онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоохдоо нийгмийн даатгалын шимтгэл тасралтгүй төлсөн 5 буюу 60 сарын дундаж цалингаар тогтоодог байсныг нэмэгдүүлж 7 жил буюу 84 сар болгосон нь иргэдийн гар дээр ирэх тэтгэврийн дүнг багасаж байгаа юм. Иймээс буцаагаад 5 жилийн дунджаар тогтоодог болох хуулийн төсөл юм.

">

УИХ-ын гишүүн Б.Пүрэвдорж, Б.Бейсэн нартай хамтран Өндөр насны тэтгэврийг дараалсан 5 жилийн дундаж цалингаас тогтоох хуулийн төсөл өргөн барилаа/2021.04.29/

Цаг үеийн мэдээ   •   2021-05-18

 

УИХ-ын гишүүн Б.Пүрэвдорж, Б.Бейсэн нартай хамтран Өндөр насны тэтгэврийг дараалсан 5 жилийн дундаж цалингаас тогтоох хуулийн төсөл өргөн барилаа????

Өнөөдөр манай улсад дунджаар 317 мянга орчим хүн өндөр насны тэтгэвэр авагч байдаг.

????2017 онд тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлсэн,

????2018 онд өндөр насны тэтгэвэр тогтоохдоо нийгмийн даатгалын шимтгэл тасралтгүй төлсөн 5 буюу 60 сарын дундаж цалингаар тогтоодог байсныг нэмэгдүүлж 7 жил буюу 84 сар болгосон нь иргэдийн гар дээр ирэх тэтгэврийн дүнг багасаж байгаа юм. Иймээс буцаагаад 5 жилийн дунджаар тогтоодог болох хуулийн төсөл юм.

<< БҮХ МЭДЭЭГ УНШИХ